In English In Russian In Swedish

Det förmånligaste sättet att förebygga fuktskador och förbättra boendesundheten

De kostnader som fuktskador och problem med inomhusluften årligen vållar uppskattas vara i samma klass som fastigheternas värmekostnader, det vill säga omkring tre miljarder euro. En betydande del av problemen kan förebyggas eller de problem som de orsakar kan reduceras genom att uppmärksamhet fästs i tid vid rätt saker. Ansamling av vatten, damm och andra orenheter i byggnadens konstruktioner kan lätt och förmånligt förhindras med Binja Säkerhetslist.

 

Säkerhetslistens fördelar

 

Förhindrar fukt och smuts från att
sjunka in i golvspringan

Som följd av riklig användning av vatten, vattenskada eller maskinell tvätt kan vatten som används till att tvätta golvet sippra in i byggkonstruktionerna under åren lopp, till och med i rikliga mängder. Binja Säkerhetslistens gummitätning pressar sig fast tätt mot golvet och förhindrar vatten från att tränga in i golv- och väggkonstruktioner.

Isolerar mikrober 
- förbättrar inomhusluften

Binja Säkerhetslist förhindrar effektivt inströmning av växelluft från konstruktionerna som ligger under bostaden golvyta. På så sätt slipper inte de allmäna orenheter som finns i nedre botten inte in i inomhusluften och andningsluftens kvalitet förbättras.

En effektiv ljudisolerare 
mellan rum

Binja Säkerhetslist kan även användas till att förbättra ljudisoleringen mellan olika rum genom att den monteras som fotlist på de lätta mellanväggarna. Säkerhetslistens tätning pressar sig tätt mot golvet och förhindrar ljud från att vandra via golvspringan från ett rum till nästa.

Förebygger oljud och lukter
från en våning till en annan

Ljud och lukter som vandrar mellan olika våningar via betongplattornas fogar kan förhindras effektivt genom att lägenheterna förses med Binja Säkerhetslister.

Eleganta färger

Säkerhetslist finns i vitt, silvergrått eller blått.

 

 
Beställ Säkerhetslister

binja@binja.fi

eller tel. (08) 817 0388

 

LADDA NER BROCHYR (pdf)

Tiivistä talveksi